8th December 2015

Workshops

20. oktober 2016; Video som læringsverktøy

wevideo-workshop
Hvordan ta i bruk video som interaksjonsmåte i forlesningene og i studentenes gruppearbeid? Likheter og ulikheter mellom fag? Noe vi kan lære av hverandre?

Mange med interesse for nye medier og nye læringsformer har allerede et forhold til bruk av video; vi filmer kanskje forelesninger eller vi bruker andres videoer i våre forelesningsopplegg.

Men hva vis en kan få til en læringsprosess der studentene med enkle virkemidler tar video i bruk som verktøy selv? Ikke minst stiller jo slikt oss forelesere på prøve: Vi må kunne dette selv. Og er det vanskelig? Er det teknologien som er barrieren, eller tenkemåten i det å undervise på nye premisser og i nye medier? 

Dette var ett av mange tema på siste års Future Learning konferanse, i juni 2016. Vi følger opp med flere workshoper. Denne gang er vi heldige å ha med oss "the boss" fra WeVideo -- et selskap som tilbyr skybaserte videoredigeringsverktøy. Erik Ræstad er ansvarlig for WeVideo Norge. Selskapet begynte i sin tid på Bryn i Oslo. Internasjonalt har WeVideo godt over 8 millioner brukere. 

Erik vil snakke om narrativer og historiefortelling, fra 9:15 til 11:30. Innlagte øvelser hele veien Hvordan konstruere en god fortelling? Etter lunsj tar vi utgangspunkt i WeVideos egne verktøy for "collaborative learning": Der bruker vi de lisensene Future Learning Lab har kjøpt inn og som nå er til anvendelse i to kurs på institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Alle deltakere vil få en egen bruker, og sammen vil vi utforske hva det vil si å arbeide med forelesningsstoff i videformat. En kort innledning fra et DDU-prosjekt, blir selve avsparket. Og forøvrig et mål om å få til et framtidig og fruktbart samarbeid mellom forelesere som deler denne  interessen for nye læringsmåter -- i praksis. Og da ikke minst visualisering og videobasert fortelling. 

Dette er et lavblussprosjekt, så vi vil be folk selv ta med seg lunsj. Utover det dekker Future Learning Lab utgiftene til workshopen. VI KOMMER TILBAKE TIL STED. WORKSHOPEN BLIR PÅ CAMPUS I KRISTIANSAND. 

Workshopen varer hele dagen - det er ikke anledning til å melde seg på kun halvparten. 

Ta kontakt med: oddgeir.tveiten@uia.no

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.