Om Future Learning LAB, UiA

Digitaliseringens utfordringer for høyere utdanning
Samfunnets digitale transformasjon

Lesing og skriving i skjermalderen

Designlab: Forskning i praksis

Nærstudier av den digitale læringsøkologien

Gamle og nye formidlingstradisjoner

Forut for høyere utdanning

Post-COVID: Lytt til studentene

Om Future Learning Lab, UiA

21st. Century Learning, Knowledge, Skills and Media Literacy

FUTURE LEARNING LAB ble etablert som et internasjonalt nettverk i to konferanser vi holdt i 2010 og 2011. Den gang var det ikke mange som snakket om samfunnets digitale transformajson, men det gjør nå veldig mange flere. Future Learning Lab inviterte den gang samtlige ansatte ved UiA til en felles idédugnad. Mange lokale og stort sett de fleste av våre internasjonale foredragsholdere fra disse konferansene er enda med i vårt nettverk. Da UiA etablerte forskergrupper noen år seinere ble Future Learning Lab organisert på den måten. Samtidig som vi opprettholder dette nettforumet på norsk holder vi også et internasjnalt nettsted for et voksende internasjonalt kollega nettverk. Dette finner du på www.futurelearninglab.com. Future Learning Lab-UiA driver prosjekter, regelmessssige workshops og utvikloing av nye digitale læringsressurser. Vårt fokus er høyere utdanning, men dette omfatter også lærerutdanning og livslang læring rettet mot arbeidsliv. Vi har omfattende nasjonale og nordiske kontakter. I samarbeid med vårt internasjonale nettverk arrangerer vi konferansen World Learning Summit årlig.

  • Lokale og nasjonale medlemmer

    Future Learning Lab UiA har medlemmer fra Universitetet i Agder såvel som andre norske høyskoler og universitet. Medlemskap er gratis og fritt tilgjengelig også for aktører innen arbeidsliv. I tillegg deltar ei gruppe MA og PhD studenter.

  • Internasjonale medlemmer

    Future Learning Lab international er organisert i nettstedet www.futurelearninglab.com som forholder seg til internasjonale prosjekter, der arbeidsspråket er engelsk. Vi har medlemmer der fra nær ett dusin land.

  • Advisory board

    Future Learning Lab UiA og Future Learning Lab International deler ett felles Advisory Board. Medlemmene der er hlyt skolere og sentrale internajsonale stemmer i det vi for enkelthets skyld kan kalle EDUCATION´S DIGITAL FUTURE.

Om World Learning Summit

Se hva som sies om vår årlige internasjonale konferanse

VIL DU VITE MER OM WORLD LEARNING SUMMIT?

Vite mer?

Vi er tilgjengelige og alltid ute etter nye medlemmer